Serbian English Russian
VTEM skitter

Kvalitet

Pružamo vam vrhunski kvalitet usluge po povoljnim cenama!
VTEM skitter

Najbolja solucija

Mi uvek koristimo nove i sertifikovane kamione za prevoz vašeg tereta
VTEM skitter

Transport

Transportujte lako vaš teret na bilo kojoj tački sveta

image 90f4b8b1c39a282eb0fe71fcfa824966db572ca004ac661fe09520cd8ef9d27d V
Opasne materije su podeljene u 9 klasa. Naša kompanija poseduje dozvolu za prevoz svih klasa izuzev klase 7 (radioaktivne supstance).

Sva naša vozila su pregledana od strane ovlašćene ustanove prema zahtevima i kriterijumima koji su dati u ADR-u, tako da sva naša vozila poseduju sertifikat za prevoz opasnih materija. Stoga, neophodno je da sva vozila poseduju kompletnu ADR opremu. Vozila koja prevoze opasne materije moraju se označiti tablicama (ili tablama) upozorenja kao i oznakama opasnosti, koje se u našoj praksi nazivaju listicama ili nalepnicama opasnosti.

Naša vozila koja prevoze opasne materije se prema nameni dele na EX/II vozila i EX/III vozila. Poseban akcenat stavljamo na prevoz opasnih materija klase 1 – podklase 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 1.6 (TNT, barut, detonatorske kapisle, inicijalne kapisle, rakete, pirotehniku, municiju itd) vozilima koja poseduju sertifikat EXIII. Vršimo i zbirni prevoz opasnih materija koje prema propisima o mešovitom teretu smeju zajedno da se transportuju.Imamo mogućnost kompletne organizacije u pogledu dobijanja tranzitne dozvole, organizovanja pratnje i osiguranja.

Obaveze prevoznika su sledeće:

  • Konstatuje da su opasne materije koje se upućuju na prevoz dozvoljene za prevoz prema ADR-u;
  • Obezbedi da su propisana dokumenta u transportnoj jedinici;
  • Vizuelno konstatuje da vozilo i teret nemaju očigledne defekte, curenje ili pukotine, opremu koja nedostaje i itd.;
  • Konstatuje da datumi sledećeg testiranja (provere) vozila nisu istekli;
  • Potvrdi da vozila nisu pretovarena;
  • Konstatuje da su listice opasnosti i propisane oznake bezbednosti pričvršćene za vozilo;
  • Konstatuje da su propisana oprema i pisana upustva za vozača u vozilu.

Karakteristike transporta opasnih materija uslovljavaju da nepoštovanje pravila vezanih za njihov transport bude oštro sankcionisano (nepravilno popunjen CMR, pogrešan UN broj, korišćenje ambalaže koja nema ili ima neodgovarajući ambalažni kod, vozač ne poseduje sertifikat, i dr.). Poznavanje ADR-a (kada će tovar biti oslobođen ADR-a, kada teret zahteva da se transportuje kao ADR, kako to pravilno izvesti i sl.) u cilju sprečavanja nezgoda sa opasnim materijama i iz razloga izbegavanja visokih novčanih kazni od nas zahteva konstantno praćenje promena vezanih za transport opasnih materija i prilagođavanje novim pravilima.

image 5ff4a8d56d19a8a8e31f9acabd5ff01079749f7a44e12149d3366576b6e2053d V image 9af3f23d4a5ca8bda82d2975ebc142f74f89bf9a79274476a6839f8d7709bc4e V image c1658230dffaff874699664334eabc6e80e018c5d292d5e6655b049ca1b8b3af V