Serbian English Russian
VTEM skitter

Kvalitet

Pružamo vam vrhunski kvalitet usluge po povoljnim cenama!
VTEM skitter

Najbolja solucija

Mi uvek koristimo nove i sertifikovane kamione za prevoz vašeg tereta
VTEM skitter

Transport

Transportujte lako vaš teret na bilo kojoj tački sveta

Posedujemo prostor za smeštaj carinske robe u javno carinsko skladište.

Zakonom je propisano da je carinsko skladište mesto gde se roba može smestiti u skladu sa propisanim uslovima, koje odobri carinski organ i koje je pod carinskim nadzorom. Skladište je tipa A. Ovaj tip nas obavezuje da obezbedimo da se roba ne izuzima ispod carinskog nadzora dok se nalazi u postupku skladištenja, i da kao držaoci moramo ispuniti sve obaveze koje proizilaze iz skladištenja robe i odobrenja za držanje predmetnog skladišta. Takođe, ovaj tip skladišta je dostupan svakome ko želi da smesti robu koja je pod carinskim nadzorom. Držalac ovog skladišta je odgovoran i za vođenje poslovnih evidencija o robi na zalihama.

nemaslikeDržanje ovog skladišta vršimo po svim propisima vezanim za prijavljivanje robe za postupak carinskog skladištenja, mere carinskog nadzora nad robom, vođenje evidencije o robi, rukovanje robom u postupku skladištenja, razduženje i druga pitanja u vezi sa držanjem ovog skladišta i postupkom skladištenja. A samo carinsko skladište zadovoljava glavne uslove: građevinsko - konstrukcijske zahteve u pogledu pogodnosti za smeštaj i rukovanje robom, higijensko – zdravstvene uslove, zaštita od mikroorganizama, insekata, glodara i drugih štetočina, zaštita od požara. Od opreme posedujemo: regale (police - čelične ili drvene, lako se montiraju), stalci, sredstva za transport i rukovanje robom (ručna kolica, čeoni i teleskopski viljuškari, dizalice).

Osnovni zadaci preduzeća kao skladišne službe su prijem, smeštaj, čuvanje, izdavanje i otprema robe. U prijem robe spadaju poslovi i zadaci istovara, kontrole i evidencije primljene robe u carinsko skladište. Poslovi i zadaci smeštaja i čuvanja robe su sortiranje, pronalaženje mesta za smeštaj robe, čuvanje, i osiguranje. Poslovi i zadaci izdavanja i otpreme robe su priprema dokumenata za izdavanje i otpremu robe, komisioniranje robe, paketiranje, izdavanje, kontrola tačnosti izdavanja i utovara robe na transportna sredstva.

Raspolažemo sa preko 500 m² zatvorenog carinckog skladišnog prostora, i preko 1000 m² otvorenog ograđenog carinskog skladišnog prostora.