Serbian English Russian
VTEM skitter

Kvalitet

Pružamo vam vrhunski kvalitet usluge po povoljnim cenama!
VTEM skitter

Najbolja solucija

Mi uvek koristimo nove i sertifikovane kamione za prevoz vašeg tereta
VTEM skitter

Transport

Transportujte lako vaš teret na bilo kojoj tački sveta

slika1234

Izvođenjem gradjevinskih i gradjevinsko – zanatskih radova firma se bavi od svog postanka pa do danas, za sve objekte visokogradnje, niskogradnje, vodovoda i kanalizacije.Za izvođenje grubih gradjevinskih radova firma poseduje sopstvenu mehanizaciju, radnu snagu i potrebno stručno osoblje, dok za izvođenje građevinsko – zanatskih radova ostvarujemo saradnju sa grupom podizvođača za različite zanatske radove već dugi niz godina.

 

 

 

 

  Grubi građevinski radovi

Od grubih građevinskih radova izvodimo:

 • Pripremne,
 • Zemljane,
 • Betonske i AB,
 • Armiračke,
 • Zidarske,
 • Izolaterske,
 • Tesarske,
 • Krovopokrivačke,
 • Limarske,
 • Radove na izradi čelične konstrukcije,
 • i asfalterske radove.

Pripremni radovi

Već dugi niz godina bavimo se izvođenjem raznih pripremnih radova, uključujući i pripremu i izradu potrebne dokumentacije, za početak izvođenja radova, u koju spada:

-       Elaborat o uređenju gradilišta,

-       BZR elaborat,

-       Građevinski dnevnik,

-       Rešenje o odgovornom izvođaču radova,

-       Rešenje o šefu gradilišta,

-       Spisak radnika,

-       Specifikaciju radova,

-       Ugovor o izvođenju radova,

-       Šemu gradilišta i dinamički plan koji su sastavni deo elaborata o uređenju gradilišta i dr. Prema potrebi i zahtevima investitora.

Od pripremnih radova pored radova koji se odnose na pripremu samog gradilišta, izvodimo i radove kao što su: rušenje sopstvenim pikamerom, obijanje maltera, skidanje keramičkih pločica, zamena plafona, rušenje zidova, probijanje otvora u zidu, demontaža stolarije, demontaža krovnih pokrivača i drugo.

image 0a630af8cea5221cc4f166452a783757deea09b4c67946c55520766bd6d1ef5f V image 5e9aba3e78a14ec61c5f84d4807adcf248f5ea3cf6f5217e076b68e826d26e41 V image fe43cf6fd22d788874cb670cbf5dc76f5565bcd0c7915542350bcc82262476bb V

Zemljani radovi

Firma poseduje sopstvenu građevinsku mehanizaciju i potrebna prevozna sredstva za izvođenje ove vrste radova, kao i potrebno stručno osoblje. Izvodimo sve vrste zemljanih radova počevši od skidanja humusa, ručnog i mašinskog iskopa rovova u zemlji za temelje, vodovod i kanalizaciju.

Pored ovoga izvodimo i zakope za objekte, zaštitne bedeme i drugo. Nabavkom, dovozom, planiranjem i valajnje kamenog šuta i lomljenog kamena za izradu podloge za asfalt i behaton bavimo se već dugi niz godina.

Betonski i AB radovi

Za izvođenje ove vrste radova posedujemo sopstvenu mešalicu za beton na kombinovanoj mašini Palazzani PB 90 približne zapremine 1 m3 za spravljanje betona do MB 30, a za marku betona MB 30 i preko uzimamo gotov beton iz fabrike betona. Za izvođenje ove grupe radova posedujemo sopstvenu građevinsku operativu. Iz ove grupe radova izvodimo:

-       Betoniranje temelja objekata i opreme u oplati ili zemljanom iskopu

-       Betoniranje horizontalnih i vertikalnih serklaža

-       Betoniranje trotoara i staza

-       Betoniranje AB ploča i ploča na tlu

-       Betoniranje stepeništa u potrebnoj oplati

-       Betoniranje stubova samaca u natur betonu

-       Betoniranje parapeta

-       Betoniranje AB zidova u jednostranoj i dvostranoj oplati

-       Izrada kompletnih AB objekata u natur betonu i dr.

Armirački radovi

Ne posedujemo sopstveni armirački pogon, tako da uglavnom vršimo sečenje, savijanje, vezivanje i montažu GA 240/360, RA 400/500, MAG 500/560 i MAR 500/560 gotove (očišćene i ispravljene) armature za izradu različitih armaturnih sklopova. Posedujemo sopstvene armirače i stručni kadar za izvođenje ovih radova.

Zidarski radovi

Izvodimo sve vrste zidarskih radova, preko zidanih konstrukcija (objekata), potpornih zidova, šahti i dr. Kao i za ostale radove posedujemo sopstveno građevinsku operative I stručni kadar.

Izolaterski radovi

Iz ove grupe radova samostalno izvodimo jednostavnije radove kao što su izolaterski radovi u toku izvođenja manje složenih objekata, a za radove ovog tipa koji su većeg obima imamo niz podizvođača sa kojima sarađujemo dugi niz godina.

Tesarski i krovopokrivački radovi

Što se tiče ovih radova izvodimo sve vrste prostih i složenih krovnih konstrukcija od nabavke potrebnog materijala do samog izvođenja sa sopstvenom građevinskom operativom i stručnim kadrom.

Limarski radovi

Za izvođenje ovih radova imamo dugogodišnje saradnike koji već dugi niz godina za nas izvode ove radove kvalitetno i prema pravilima struke.

Čelična konstrukcija

Sa dugogodišnjim saradnicima bavimo se i izradom i montažom čeličnih konstrukcija od HOP i TOP profila,izradom i ugradnjom ankera i anker ploča u svemu prema tehničkoj dokumentaciji i pravilima struke.

Asfalterski radovi

Deo ovih radova izvodimo samostalno: priprema podloge, sečenje asfalta i postavljanje ivičnjaka, a samo asfaltiranje izvode za nas naši dugogodišnji saradnici.

Za izvođenje svih radova posedujemo potrebnu sopstvenu opremu, alate, pribore i prevozna sredstva.