Serbian English Russian

zavrsni gradjevinski radovi

Koliko su bitni grubi gradjevinski radovi,prilikom izgradnje ,veliku pažnju poklanjamo i završnim radovima.Smatramo da je to jednako bitan i važan faktor.Za izvođenje ove grupe radova sarađujemo sa podizvođačima već dugi niz godina I zajedno sa njima izvodimo sledeće grupe radova:

  • Bravarske,
  • Stolarske,
  • Podopolagačke,
  • Keramičarske,
  • Gipsarske,
  • Molerske i fasaderske radove,
  • Unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacije i,
  • Sanitarni uređaji.

 

Bravarski radovi

U saradnji sa podizvođačima već dugi niz godina izrađujemo i ugrađujemo aliminijumske i PVC prozore, vrata i portale, sa i bez termoprekida. Takođe izrađujemo i ugrađujemo bravariju od aluminijumskih eloksiranih profila u svemu prema tehničkoj dokumetaciji pravilima struke.

Stolarski i podopolagački radovi

Stolarske i podopolagačke radove izvodimo sa dugogodišnjim saradnicima, izradu i ugradnju stolarije u masivu, furniru i postavljanje i izradu parketa, dok postavljanje laminatnih podova izvodimo uglavnom u sopstvenoj režiji.

Keramičarski radovi

Već godinama unazad bavimo se nabavkom i ugradnjom podnih i zidnih keramičkih pločica raznih dimenzija sa polaganjem na lepku ili cementnom malteru. Pored klasične keramike iza sebe imamo niz objekata u kojima se zahtevala kiselootporna keramika na kiselootpornom lepku u hemijski industrijama tj. kiselim sredinama sa posebnim načinom izvođenja u svemu prema propisima za takve objekte i način ugrađivanja takvih vrsta materijala.

Gipsarski radovi

U saradnji sa dugogodišnjim partnerima bavimo se i ovom vrstom radova godinama unazad. Iza nas je mnoštvo objekata u kojima su izvedeni ovi radovi. Uglavnom se bavimo izvođenjem spuštenih plafona od običnih i vlagootpornih GK ploča, pregradnih zidova, obloga zidova, maski stubova i cevi, obloga greda, špaletni na pocinkovanoj konstrukciji sa i bez termoizolacije.

Molerski i fasaderski radovi

Ovom grupom radova se bavimo dugi niz godina i za izvođenje istih koristimo najkvatitetnije boje i materijala kako za fasade tako i za izvođenje ovih radova unutar objekata.

Unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacije i sanitarni uređaji

Pored izrade nove vodovodne i kanalizacione mreže sa stručnim saradnicima za ovu oblast rada, bavimo se rekonstrukcijama postojećih vodovodnih i kanalizacionih mreža već godinama unazad sa nabavkom i ugradnjom kvalitetnih sanitarnih uređaja.